התחדשות עירונית

במטרה לאפשר לדיירי בנינים משותפים לחזק את בתיהם כנגד רעידות אדמה גיבשה המדינה תוכנית להתחדשות עירונית, הידועה גם כ-תמ"א 38. בשנת 2010, אושר תיקון 2 לתמ"א 38, וכתוצאה מכך ניתנה האפשרות להרוס בניין ישן העומד בתנאי התמ"א הרגילה ולבנות במקומו בניין חדש. פרויקט בנייה במסגרת תמ"א 38/2 מבוצע לרוב על ידי יזם איתו מתקשרים הדיירים.

 

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980, ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. קבלת זכויות בנייה מכוח התוכנית כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. זאת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של תושבי האזור.

 

במסגרת פרויקט תמ"א 38/2 זוכים הדיירים לדירה חדשה, עם מעלית וחניה, בבניין שנבנה בסטנדרט מודרני על-פי תקנים הנדסיים מחמירים כנגד רעידות אדמה ומתקפות טילים. כמו כן, נהנים הדיירים מדיור חלופי לתקופת הפינוי ומעלייה משמעותית בשווי הנכס שלהם, ללא כל עלות מצדם. היזם מצדו, אחראי לבניית הבניין החדש ולמסירת הדירות החדשות לדיירים.