שלבי הפרויקט

אנו שמים דגש מיוחד על תהליך סדור ושקוף שבו כל הצדדים לוקחים חלק, החל משלב הבדיקה הראשונית ועד לקבלת הדירות החדשות. לכל אורך הפרויקט נעמוד בקשר ישיר ואישי עם הדיירים לעדכון בהתקדמות הפרויקט ולפתרון בעיות במידת הצורך.

  • בדיקה ראשונית: האם הבניין עומד בקריטריונים ובדרישות תמ"א 38/2 מבחינה תכנונית, כלכלית ומשפטית?
  • פגישת הכרות והסברת מהות הפרויקט לדיירי הבניין.
  • הגשת הצעה ראשונית וגיבוש הסכמות עם הדיירים.
  • מינוי עו"ד מטעם הדיירים וחתימת הסכם התקשרות בין ערן- הדר לדיירים.
  • תכנון אדריכלי והצגת תוכניות ראשוניות, הדמיה, פתרונות חניה ומפרט.
  • הכנת תכניות והגשתן לקבלת היתרי בניה מהרשויות וקבלת ההיתרים.
  • ביצוע הפרויקט.
  • סיום עבודות הבנייה וביקורת סופית לסיום עבודות של גורמי רישוי ותקינה.
  • אירוע חניכת הבניין החדש!