ההצעה שלנו עבורכם
  • דירה חדשה בבניין חדש
  • מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרפסת שמש
  • מרפסת שמש
  • בניין חדש הכולל שטחי שירות נרחבים
  • חניה צמודה רשומה בטאבו
  • דמי שכירות לדיור חלופי בתקופת הפינוי
  • הובלת תכולת הדירה לדיור החלופי ובחזרה לדירה החדשה בגמר הפרויקט


הדיירים זוכים לשיפור באיכות החיים, ללא עלות מימון הפרויקט.

שכר טרחה: אנו נישא בכל עלויות שכר הטרחה לאדריכל, לעורך דין ולמפקח שימונה מטעם הדיירים.
מיסים: אנו נישא בכל תשלומי המיסים החל מאגרות בניה, היטל השבחה, מס שבח ומס רכישה.
ערבויות: תינתן ערבות חוק מכר להבטחת סיום עבודות הבנייה.
ביטוח: כל עבודות הבנייה וסיכוני צד ג' יבוטחו על ידנו.